1. Home
  2. Rocket.Chat
  3. Sådan laver du en ny kanal i Rocket.Chat

Sådan laver du en ny kanal i Rocket.Chat

De forskellige kanal-typer i RocketChat

Der er 3 forskellige kanal-typer i RocketChat: Offentlige kanaler, private grupper og 1-til-1 samtaler. Her beskriver vi de forskellige muligheder:

Offentlige kanaler
Offentlige kanaler (eller blot kanaler) bruges til samtaler mellem flere personer og er åbne for hele dit team. En kanal kan altså benyttes af alle på dit team.

Hvis du opretter en kanal, f.eks. #salg er det kun dig som er medlem af kanalen, du kan efterfølgende invitere andre i kanalen, eller andre kan selv melde sig ind, ved at klikke “Deltag” på den valgte kanal fra kanaloversigten.

Kanaler gør det nemt at finde ud af- og hold sig opdateret på hvad der sker med dit team. Nye holdmedlemmer kan deltage i en kanal og læse alle de oplysninger, som tidligere blev delt af andre brugere.

Offentlige samtaler i kanaler hjælper dig med at opbygge en vidensbase i din organisation med minimal indsats. For eksempel er det meget normalt at oprette en kanal for hver afdeling i virksomheden. Kanaler er søgbare.

Private grupper
Private grupper er lukkede kanaler. De er kun synlige for deres medlemmer. Brug private grupper til emner, der er følsomme, fortrolige eller begrænset til en lille gruppe af teammedlemmer.

Private grupper kan kun tilsluttes ved invitation. Administratoren af kanalen bestemmer hvem der kan invitere andre til en privat gruppe. Som standard kan kun administratorer og moderatorer invitere andre til private lokaler.

Når du har modtaget en invitation, kan du deltage i kanalen. Hvis du laver en ny privat gruppe, er du automatisk Administrator for gruppen.

Direkte meddelelser
Direkte meddelelser (også kaldet DM eller PM) er private, 1-til-1 samtale mellem teammedlemmer. Du kan tænke på en DM som en privat gruppe med kun to medlemmer.

Sådan opretter du en ny kanal

Hvis du har fået tilladelse til det, fra din administrator af Rocket.Chat, kan du oprette nye kanaler.

Tryk på “Opret ny kanal” ikonet i din sidemenu:

Du skal nu udfylde formularen for at oprette din nye kanal:

Opret ny kanal i Rocket.Chat fra Rocketchat.dk

  1. Første skal du vælge om det er en private eller offentlig kanal.
  2. Herefter kan du vælge, om kun udvalgte medlemmer kan skrive beskeder i kanalen, eller om alle kan skrive beskeder.
  3. Giv kanalen et navn, f.eks. en afdeling #salg, #bogholderi eller #kundeservice eller du kan oprette en projektspecifik kanal f.eks. #nytwebdesign eller #brainstorm-produktnavngivning
  4. Vælg hvilke brugere på dit team, der skal inviteres til den nye kanal. Hvis det er en offentlig kanal, kan andre brugere, selv logge sig ind i kanalen, ved at bruge kanalvælgere i Rocket.Chat.
Updated on 10. maj 2019

Was this article helpful?

Related Articles